بیماری کرونا ویروس 2019

بیماری کرونا ویروس 2019 یا کووید-19 یک آدنو ویروس شبیهSARS-CoV  و MERS-CoV می‌باشد و یک بیماری عفونی ویروسی است که باعث  بحران اخیر و شیوع پاندمیک در جهان شده‌است.

بعلت انتشار سریع این ویروس و پاندمی شدن آن، باعث مشکلات متعددی در سطح جهان، در بخش سلامتی، بهداشت و درمان (افزایش شمار بیماران به مراکز درمانی)، اقتصاد، سیاست و عوامل اجتماعی شده است.

مراقبتهای بهداشتی، فاصله‌گذاری اجتماعی، محدود کردن ارتباط افراد سالم با افراد ناقل یا بیمار، قرنطینه خانگی و تغییر در شیوه زندگی از استراتژیهای هستند که می‌توانند در کنترل و پیشگیری از این بیماری به جوامع بشری کمک کنند.

پیشگیری، کنترل و توانمندسازی در مقابل این بیماری وابسته به شیوه زندگی است. شیوه صحیح زندگی مشتمل بر استفاده از‌ مراقبتهای بهداشتی، استفاده از رژیم غذایی مناسب، فعالیت فیزیکی منظم، دوری از استرس و عدم استفاده از سیگار می‌باشد.

مداخلات آموزشی ساختاری شیوه صحیح زندگی (آموزش بهداشت فردی، رژیم غذایی، ارزیابی دریافت غذایی، فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس) بوسیله متخصصین می‌تواند در کنترل انواع پاندمی‌ها و متوقف کردن انواع آنفلونزا‌ها موثر واقع ‌شود، همچنین این مداخلات از لحاظ هزینه مقرون به صرفه هستند.

با پیشرفت علوم و فناوري و نقش آن در زندگی امروزي افراد جامعه، فرآیند آموزش و یادگیري نیز دگرگون شده است. آموزش و یادگیري الکترونیکی روش نوینی در میان سایر روشهاي آموزشی است و شامل آموزش از طریق رایانه، شبکه هاي رایانه‌ای چندرسانه اي و اینترنت می باشد که دستیابی به آن با کمک رشد روزافزون فناوري اطلاعات آسان شده است.

مزایاي استفاده از آموزش الکترونیکی ازجمله: انعطاف پذیری در هر زمان و مکان، ارائه اطلاعات به صورت چندرسانه‌اي و تعامل هم زمانی که میان آموزش‌دهنده و یادگیرنده و یادگیرندگان با یکدیگر، صرف زمان کمتر براي آموزش و ماندگاري و تعمیق آموخته‌ها و جذابیت محیط یادگیري در نظام آموزشی.